Vennootschapsbelasting

  • Besloten vennootschap (BV)
  • Naamloze vennootschaps (NV)
  • Stichtingen
  • Verenigingen

Vennootschapsbelasting (VPB) is het soort belasting dat wordt geheven over de winst van uw rechtspersoon. Hiervoor gelden twee simpele tarieven van 20% (winst < 200.000) en 25% (winst > 200.000). Bij het bepalen van de winst kunt u rekening houden met fiscale faciliteiten zoals de:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (ook wel KIA)
Milieuinvesteringsaftrek (MIA)
Energie-investeringsaftrek (EIA)

Heeft u een groep van vennootschappen in een moeder dochter structuur, dan kunt u ook gebruik maken van de fiscale eenheid. Met een fiscale eenheid worden alle vennootschappen fiscaal als 1 gezien.

Aangifte vennootschapsbelasting

Rechtspersonen (BV en NV) dienen jaarlijks de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Afhankelijk van uw boekjaar is een deadline van toepassing. Op basis van de jaarrekening die door ons, door u of uw adviseur is opgesteld, stellen wij de aangifte vennootschapsbelasting op. Natuurlijk nemen wij niet alleen de cijfers over, maar wij beoordelen ook de inhoud om er zeker van te zijn dat uw fiscale winst niet te hoog is vastgesteld en wij voorkomen daarmee dat u teveel belasting betaald.

Wanneer moet ik mijn aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk indienen?
Afhankelijk van uw boekjaar dient de aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk op de volgende data ingediend te zijn:
– Gebroken boekjaar : 5 maanden na het einde van het boekjaar
– Kalenderjaar: 1 juni van het volgend kalenderjaar

Kan ik uitstel voor het indienen van de aangifte aanvragen?
Ja, uitstel kan door u dan wel uw adviseur aangevraagd worden.

Wat is de termijn van uitstel?
– Indien u zelf het uitstel aanvraagt wordt uitstel verleend tot 1 november
– Indien uw adviseur het uitstel aanvraagt, wordt uitstel verleend tot 1 maart

Zijn er kosten verbonden aan het uitstel?
Wij rekenen geen extra kosten voor het aanvragen van uitstel indien u de aangifte vennootschapsbelasting door ons laat verzorgen. Wel dient u rekening te houden met extra belastingrente indien u belasting verschuldigd bent.

Hulp nodig?

Veel ondernemers onderschatten de moeilijkheidsgraad van een aangifte vennootschapsbelasting. Voor de aangifte vennootschapsbelasting dient u een nauwkeurige administratie bij te houden. U heeft een balans en verlies&winst rekening nodig om de aangifte aansluitend op te stellen. Ieder jaar moet de beginbalans aansluiten op de eindbalans van het voorgaande jaar.

Voor onze klanten waarvan wij de administratie verzorgen, stellen wij tevens de aangifte vennootschapsbelasting op en dienen wij deze in bij de Belastingdienst.

Verzorgt u liever zelf uw administratie en wilt u dat wij de aangifte vennootschapsbelasting voor u opstellen en namens u indienen?

Wilt u het liever zelf leren en heeft u begeleiding of advies nodig bij het opzetten van uw administratie en indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting?

Neem direct contact met ons op om een afspraak te maken met een van onze adviseurs.