Omzetbelasting

  • Eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma (VOF)
  • Besloten en naamloze vennootschap (BV & NV)
  • Stichtingen en verenigingen
  • Particulier

Omzetbelasting of BTW is het soort belasting dat wordt berekend over verkochte goederen en uitgevoerde diensten. Afhankelijk van het product dat u verkoopt of de diensten die u uitvoert, kan een tarief van 9%, 21% en 0% van toepassing zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat u vrijgesteld bent van de btw (let op, dit is niet hetzelfde als het 0% tarief).

Aangifte omzetbelasting

Om de omzetbelasting af te dragen, dient u per maand, per kwartaal of per jaar een aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst. Nadat u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, verstrekt de Belastingdienst (vaak) automatisch een btw-nummer en wordt het tijdvak waarover u aangifte moet doen bepaald. Belangrijk om te weten is dat ook een particulier, die geen onderneming heeft en dus niet ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, als ondernemer voor de omzetbelasting aangemerkt kan worden (bijvoorbeeld bij verhuur van parkeerplaatsen). In dat geval dien je zelf een btw-nummer aan te vragen.

Bij de omzetbelasting (BTW) gelden verschillende tarieven. Afhankelijk van het product of dienst kunnen de volgende tarieven van toepassing zijn:

  • Algemeen tarief 21%
  • Verlaagd tarief 9%
  • Handel met het buitenland 0% (niet van toepassing bij diensten)
  • Verlegging

Hulp nodig?

Voor de aangifte omzetbelasting dient u een nauwkeurige administratie bij te houden. Voor onze klanten waarvan wij de administratie verzorgen, stellen wij tevens de aangifte omzetbelasting op en dienen wij deze in bij de Belastingdienst.

Verzorgt u liever zelf uw administratie, maar heeft u begeleiding of advies nodig bij het indienen van uw aangifte omzetbelasting? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van uw administratie en kunnen u begeleiden bij het indienen van uw eigen aangifte omzetbelasting.

Misschien heeft u recht op de kleineondernemersregeling en hoeft u helemaal geen belasting te betalen. In dat geval kunnen wij zelfs om een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen, waardoor u helemaal geen aangifte meer hoeft te doen. Hiermee bespaart u tijd en geld.