Inkomstenbelasting

  • ZZP
  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder Firma (VOF)
  • Maatschap

Inkomstenbelasting (IB) is het soort belasting dat wordt geheven over  inkomsten van particulieren en/of winst van Eenmanszaken (incl. zzp), Vennootschap onder Firma’s (VOF) en Maatschappen die als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt. Anders dan bij de vennootschapsbelasting (van toepassing bij BV en NV), waarbij twee simpele tarieven van toepassing zijn, kent de inkomstenbelasting meerdere tarieven die verdeeld zijn over 4 schijven. Ook moet met de inkomstenbelasting rekening worden gehouden met de premies volksverzekeringen.

Aangifte inkomstenbelasting

In principe moet u als particulier al jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Heeft u een onderneming, dan adviseren wij om allereerst (te laten) beoordelen of u als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt kan worden. Anders dan veel belastingplichtigen denken, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hiervoor niet voldoende. Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling, verschilt het soort aangiftebiljet dat gebruikt moet worden bij het opstellen van uw aangifte. Bent u wel een ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft u mogelijk recht op ondernemersfaciliteiten.

Bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting voeren wij niet alleen de beschikbare gegevens in om tot een resultaat te komen, maar beoordelen wij ook uw (fiscale) positie. Hierbij houden wij rekening met alle fiscale faciliteiten die op u van toepassing kunnen zijn. Wij kijken niet alleen naar de huidige positie, maar kijken daarbij ook naar het verleden en naar de toekomst.

Vraag nu een offerte aan
Wat is het urencriterium
Indien u aan het urencriterium voldoet, dan heeft u als ondernemer voor de inkomstenbelasting recht op bepaalde fiscale faciliteiten die uw belastingdruk verminderen.

Wat is het minimum aantal uren
Het minimum bedraagt 1.225 uur per jaar. Ook indien u gedurende het jaar bent gestart dient u minimaal 1.225 uur in dat jaar aan de onderneming besteedt te hebben. Heeft u naast uw werk als werknemer een onderneming? Dan gelden andere voorwaarden.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?
Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium.

Wat is de zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag per jaar die uw winst verlaagd.

Wanneer heb ik recht op de zelfstandigenaftrek?
U heeft recht op de zelfstandigenaftrek indien u als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt en indien u aan het urencriterium (1.225 uur) voldoet.

Hoeveel bedraagt de zelfstandigenaftrek?
2014, 2015, 2016, 2017: € 7.280 per jaar

Wat is de startersaftrek
De startersaftrek is een vast bedrag per jaar die uw winst verlaagd.

Wanneer heb ik recht op de startersaftrek
U heeft recht op de startersaftrek indien u als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt en indien u aan het urencriterium (1.225 uur) voldoet. Daarnaast was u in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer en heeft u nog niet 2 keer zelfstandigenaftrek toegepast.

Hoeveel bedraagt de startersaftrek
2014, 2015, 2016, 2017: € 2.123 per jaar

Wat is de meewerkaftrek
De meewerkaftrek is een aftrek die uw winst verlaagd. Het bedrag is afhankelijk van het aantal uur dat uw fiscale partner in de onderneming werkt en is afhankelijk van de winst voor aftrek.

Wanneer heb ik recht op de meewerkaftrek?
U heeft recht op de zelfstandigenaftrek indien u als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt en indien u aan het urencriterium (1.225 uur) voldoet. Daarnaast moet uw partner zonder tegenprestatie minimaal 525 uren in de onderneming werken. Indien er wel een tegenprestatie is, dan is deze maximaal € 5.000,- per jaar.

Hoeveel bedraagt de meewerkaftrek?
Minimaal 1,25% en maximaal 4% van uw winst

Hulp nodig?

Veel ondernemers onderschatten de moeilijkheidsgraad van een aangifte inkomstenbelasting. Bent u wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Moet u een ondernemersaangifte opstellen, of voldoet simpelweg een particuliere aangifte. Heeft u recht op de zelfstandigenaftrek of heeft u hier geen recht op omdat u niet als ondernemer wordt aangemerkt?

Bent u wel ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan dient u voor de aangifte inkomstenbelasting een nauwkeurige administratie bij te houden. U heeft een balans en verlies&winst rekening nodig om de aangifte op te stellen. U mag rekening houden met afschrijvingen en met de  investeringsaftrek die uw winst kunnen verlagen.

Voor onze klanten waarvan wij de administratie verzorgen, stellen wij tevens de aangifte inkomstenbelasting op en dienen wij deze in bij de Belastingdienst.

Verzorgt u liever zelf uw administratie en wilt u dat wij de aangifte inkomstenbelasting voor u opstellen en namens u indienen?

Wilt u het liever zelf leren en heeft u begeleiding of advies nodig bij het opzetten van uw administratie en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting?

Neem direct contact met ons op om een afspraak te maken met een van onze adviseurs.