Skip to main content Skip to search

Aangifte inkomstenbelasting particulier

Aangifte inkomstenbelasting

  • Binnenlands belastingplichtigen
  • Buitenlands belastingplichtigen
  • Emigratie / immigratie
  • Grensarbeiders

Particulieren dienen jaarlijks hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Ondanks dat de Belastingdienst het makkelijker heeft gemaakt met de voor ingevulde gegevens, wordt in bijzondere situaties niet goed nagedacht over de eventuele gevolgen die onze complexe belastingstelsel kan meebrengen. Doordat de Belastingdienst niet actueel is in de behandeling van zaken, komen de (negatieve) gevolgen pas later aan de orde.

Expats en grensarbeiders

Met een team dat gespecialiseerd is in internationale belastingwetgeving ondersteunen en adviseren wij tevens expats en grensarbeiders die op uitzending gaan vanuit Nederland en op uitzending komen naar Nederland. Naast het adviseren van deze werknemers over hun fiscale positie vóór, tijdens en na hun uitzending, verzorgen wij ook de aangiften inkomstenbelasting.

Vanaf € 149,- incl. BTW

  • Uitstel (indien nodig)
  • Fiscale check verleden
  • Opstellen aangifte IB
  • Indienen aangifte IB (na akkoord)
  • Controle aanslag IB
  • Partneraangifte = € 75,-
Direct aanvragen

Veel gestelde vragen

Kunnen jullie bezwaar maken indien ik het niet eens ben met mijn aanslag?
U kunt alleen bezwaar maken indien u het niet eens bent met uw definitieve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen. Belangrijk is dat u uw bezwaarschrift goed kunt motiveren en dat u bepaalde feiten kunt bewijzen.

Indien u nog geen definitieve aanslag heeft ontvangen, maar alleen een voorlopige aanslag, dan kunnen wij uw aangifte opnieuw indienen zolang er nog geen definitieve aanslag is opgelegd.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?
Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de Belastingdienst ontvangen te zijn.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Een bezwaarschrift kan digitaal (via belastingdienst.nl) of schriftelijk ingediend worden.

 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een bezwaarschrift? Neem direct contact met ons op.

Wat is middeling (van mijn inkomen)
Met middeling wordt bedoeld dat uw inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar opgeteld en weer door 3 gedeeld kan worden om tot een gemiddeld inkomen te komen. Op basis van het nieuwe (gemiddelde) inkomen per jaar, berekenen wij de belastingen die op dat inkomen van toepassing zijn. Is de uitkomst lager (vaak het geval bij sterk afwisselend inkomen), dan heeft u mogelijk recht op een teruggaaf.

Wanneer kan ik middelen?
Voor de gekozen 3 aaneengesloten jaren voor middeling, dient door de Belastingdienst een definitieve aanslag opgelegd te zijn.

Tot wanneer kan ik een verzoek indienen?
U kunt maximaal binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de gekozen jaren definitief zijn een middelingsverzoek indienen.

Zijn er specifieke eisen aan het verzoek?
Ja, een van de belangrijkste eisen om in aanmerking te nemen zijn
– Het resultaat (teruggaaf) dient minimaal € 545,- te zijn. U krijgt alleen het verschil tussen de uitkomst en € 545,- terug.
– U dient een berekening van de middeling en het resultaat (teruggaaf) mee te sturen met uw schriftelijke verzoek om middeling.

 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een middelingsverzoek? Neem direct contact met ons op.